இன்று பிரதமர் அவர்களால் இந்திய சமுதாயத்திற்கான வியூகச் செயல் வரைவுத்திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியீடு கண்டுள்ளது மனத்திற்கு நெகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. இவ்வரைவுத்திட்டம், அரசாங்கத்தில் அதிகாரப்...

Re-consider in Indian Visa fee revision

    From the desk of Dato’ Sivarraajh Chandran MIC Youth Chief April 03, 2017 FOR IMMEDIATE RELEASE Re-consider in Indian Visa fee revision MIC Youth would like to urge the Indian gov...

“Waytha, we don’t chicken out”

Kuala Lumpur – Yesterday HINDRAF leader P Waythamoorthy slammed MIC for being a lame duck in RUU355 issue. MIC Youth Chief, Dato C. Sivarraajh today lashed out at Waytha and said he should stop his d...

மலேசிய இந்தியர் வாகன தொழில்நுட்பவியலாளர் சங்கம் துவக்கம்...

மலேசிய இந்தியர் வாகன தொழில்நுட்பவியலாளர் சங்கம்  துவக்கவிழா மற்றும் தேசிய திறன் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழும் டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் சுப்ரமணியம் தங்க கை கோப்பையும்வழங்கும் நிகழ்ச்சி நேற்ற...

MIC Opposes the Passing of Hudud Bill

I view with grave caution the tabling of the Private Member’s Bill in the Dewan Rakyat pertaining to the Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) (Amendment) Bill 2016 (“Hudud Bill”). The MIC is of the...