“ஆசிரியர் நாட்டையும் நல்லிணக்கத்தையும் உருவாக்குபவர்” – டாக்டர் சுப்ரா...

“ஆசிரியர் நாட்டையும் நல்லிணக்கத்தையும் உருவாக்குபவர்” – டாக்டர் சுப்ரா வாழ்த்து! கோலாலம்பூர் -மலேசியாவில் மே 16-ம் தேதியான இன்று ஆசிரியர் தினம் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு, மலேசிய சுகாதாரத்துறை அமைச்ச...