கேமரன் மலை தொகுதி மஇகாவுக்கே! அம்னோவும் ஆதரவு!...

கேமரன் மலை தொகுதி மஇகாவுக்கே! அம்னோவும் ஆதரவு! கேமரன் மலைக்கான தனது இரண்டு நாள் வருகையின்போது மஇகா தேசியத் தலைவர் டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் ச.சுப்ரமணியத்தின் நிகழ்ச்சிகளில் முத்தாய்ப்பாகவும், உச்சகட்ட அரசியல...