இன்று பிரதமர் அவர்களால் இந்திய சமுதாயத்திற்கான வியூகச் செயல் வரைவுத்திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியீடு கண்டுள்ளது மனத்திற்கு நெகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. இவ்வரைவுத்திட்டம், அரசாங்கத்தில் அதிகாரப்...

கேமரன் மலை தொகுதி மஇகாவுக்கே! அம்னோவும் ஆதரவு!...

கேமரன் மலை தொகுதி மஇகாவுக்கே! அம்னோவும் ஆதரவு! கேமரன் மலைக்கான தனது இரண்டு நாள் வருகையின்போது மஇகா தேசியத் தலைவர் டத்தோஸ்ரீ டாக்டர் ச.சுப்ரமணியத்தின் நிகழ்ச்சிகளில் முத்தாய்ப்பாகவும், உச்சகட்ட அரசியல...

Re-consider in Indian Visa fee revision

    From the desk of Dato’ Sivarraajh Chandran MIC Youth Chief April 03, 2017 FOR IMMEDIATE RELEASE Re-consider in Indian Visa fee revision MIC Youth would like to urge the Indian gov...