• தலைவர்களின் செயல்பாடு
  இந்தியர்களின் மேம்பாடு தலைவர்களின் செயல்பாடு
 • மாண்புமிகு செனட்டர் தான்ஶ்ரீ டத்தோஶ்ரீ ச.விக்னேஸ்வரன்
  பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் மாண்புமிகு செனட்டர் தான்ஶ்ரீ டத்தோஶ்ரீ ச.விக்னேஸ்வரன்
 • தேசிய முன்னணி வென்று காட்டும்..!
  செமினி சட்டமன்றத்தை தேசிய முன்னணி வென்று காட்டும்..!
PILIHANRAYA KECIL N.27 RANTAU
 • PENAMAAN CALON : 30 MAC 2019 / SABTU
 • PENGUNDIAN AWAL : 09 APRIL 2019 / SELASA
 • PEMBUANGAN UNDI : 13 APRIL 2019 / SABTU
TEMPOH KEMPEN : 14 HARI SURUHANJAYA PILIHANRAYA MALAYSIA (SPR)

MIC News

Events & Activities

TOT (Training of Trainers) Workshop

TOT (Training of Trainers) Workshop

Grand city hotel kuala lumpur
18 Mar 2017 05:00 PM - 11:00 PM
Perjuangan parti lebih penting daripada kepentingan diri sendiri – Subra

Perjuangan parti lebih penting daripada kepentingan diri sendiri – Subra

alan Bedong - Semeling 08100 Bedong Kedah Darul Aman Malaysia
29 Apr 2017 03:30 PM - 11:30 PM
FORUM WITH SUHAKAM

FORUM WITH SUHAKAM

Menara Manickavasagam, Kuala Lumpur, Wilayah
04 Jul 2017 10:30 AM - 12:00 PM
PILIHANRAYA KECIL N.27 RANTAU
 • PENAMAAN CALON : 30 MAC 2019 / SABTU
 • PENGUNDIAN AWAL : 09 APRIL 2019 / SELASA
 • PEMBUANGAN UNDI : 13 APRIL 2019 / SABTU
TEMPOH KEMPEN : 14 HARI SURUHANJAYA PILIHANRAYA MALAYSIA (SPR)

Press Statements

SPEECH & VIDEOS

MIC Needs Your Continuous Support

Our paths may have been different, but our destiny is the same. Let us now unite with a single clear voice and walk towards a common and united goal for the betterment of our community