• தலைவர்களின் செயல்பாடு
    இந்தியர்களின் மேம்பாடு தலைவர்களின் செயல்பாடு
  • மாண்புமிகு செனட்டர் தான்ஶ்ரீ டத்தோஶ்ரீ ச.விக்னேஸ்வரன்
    பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் மாண்புமிகு செனட்டர் தான்ஶ்ரீ டத்தோஶ்ரீ ச.விக்னேஸ்வரன்
  • மீண்டும் வென்றுக் காட்டுவோம்..!
    கேமரன் மலை நாடாளுமன்றத்தை மீண்டும் வென்றுக் காட்டுவோம்..!

MIC News

Events & Activities

TOT (Training of Trainers) Workshop

TOT (Training of Trainers) Workshop

Grand city hotel kuala lumpur
18 Mar 2017 05:00 PM - 11:00 PM
Perjuangan parti lebih penting daripada kepentingan diri sendiri – Subra

Perjuangan parti lebih penting daripada kepentingan diri sendiri – Subra

alan Bedong - Semeling 08100 Bedong Kedah Darul Aman Malaysia
29 Apr 2017 03:30 PM - 11:30 PM
FORUM WITH SUHAKAM

FORUM WITH SUHAKAM

Menara Manickavasagam, Kuala Lumpur, Wilayah
04 Jul 2017 10:30 AM - 12:00 PM

Press Statements

SPEECH & VIDEOS

MIC Needs Your Continuous Support

Our paths may have been different, but our destiny is the same. Let us now unite with a single clear voice and walk towards a common and united goal for the betterment of our community